Hea tööotsija!

Otsid hooajalist tööd Euroopas? Soovid teha kannapöörde elus ja kolida perega Euroopasse?

 

Kui jah, siis küsi endalt, millist võõrkeelt Sa oskad ning vaata Euroopa riikide kaarti.
Kas hakkab silma mõni riik, kus räägitakse sama keelt, mida Sinagi oskad ja kas just see maa võiks olla koht, kus hea meelega lühemat või pikemat aega mõnd ametit peaksid?

Kas tead, kust otsida selle riigi tööpakkumisi? 

Kas tead, millega pead arvestama ja mida pead tegema, kui sellesse riiki sõidad? 

Loomulikult on Sul seal ka oma õigused, aga on kas sa tead neid kõiki?

Euroopasse töölesuunduja peab arvestama sellega, et minnes tööle teise riiki, peab siiski arvestama kohustusega registreerida oma riigis viibimine ametlikult, kui tööle asutakse püsivalt või pikemaajalise lepinguga. Sellega tagatakse endale vastava riigi kodanikega võrdsed õigused.

 

EURES on võrgustik, mis on loodud Euroopa Liidu (EL) töötajate vaba liikumise põhimõtte toetamiseks. EURES võrgustikku kuuluvad Euroopa riiklikud tööturuasutused, kus töötab üle 1000 spetsiaalkoolituse saanud EURES nõustaja ning üle-euroopalises vabade töökohtade andmebaasis on hetkel üle 1000000 vaba töökoha. Seega peamiseks tugisüsteemiks Euroopa riikidest töö leidmisel on Eesti tööotsija jaoks EURES võrgustik.

 

Töökohti on võimalik leida Euroopa töövahendusportaalist aadressilt http://eures.europa.eu/, täiendavat infot riikide elamis- ja töötingimuste ning Eestis käivitatud töövahendusprojektide kohta leiab siit kodulehelt. Kui tekib täiendavaid küsimusi, siis ka Eestis töötavad koolitatud EURES nõustajad Tallinnas, Tartus, Narvas ja Pärnus.

 

Tööotsingule Euroopas aitab kaasa:

 

*Keeleoskus 

Teiste riikide tööandjad eeldavad tavaliselt vastava riigikeele oskust - hooajatööde puhul piisab enamasti ka inglise, saksa või prantsuse keele oskusest.


*Haridust tõendavad dokumendid ja CV

Europassi keskuse veebilehelt http://www.europass.ee/  leiab infot, kuidas teha enda oskused ja kvalifikatsioonid selgelt ja lihtsalt arusaadavaks terves Euroopas.


*Kutsekvalifikatsiooni kehtivus

Teavet kutsekvalifikatsiooni tunnustamise kohta Euroopas saab ENIC NARIC keskusest www.archimedes.ee/enic.


*Teadmised õigustest ja kohustustest Euroopas

Praktilist teavet tööhõive- ja sotsiaalküsimuste kohta saab Euroopa Komisjoni veebilt https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu_et.


*Pereliikmed ja sotsiaalkindlustus

Euroopa kodanike pereliikmetel on välismaal õppimisel ja töötamisel võrdsed õigused kohalike töötajatega http://europa.eu/youreurope/citizens/index_et.htm.


 

Hoidu eratöövahendusfirmade eest, kes küsivad raha ette. See on ebaseaduslik.

Inimkaubanduse ennetamise ja abistamise nõustamistelefon 660 7320, www.lft.ee  

 

Copyright © 2004 - 2018 EURES Eesti|Kõik õigused reserveeritud|Teave: eures at tootukassa dot ee